380

Vrijlopen

Een vrijloopkoppeling wordt in- en uitgeschakeld door de relatieve draairichting van het aandrijvende en aangedreven werktuig. Een vrijloop kent twee bedrijfstoestanden: a) het aandrijvende en aangedreven werktuig lopen synchroon (n1 = n2) en zijn daardoor gekoppeld; b) het aandrijvende werktuig loopt langzamer dan het aangedreven werktuig (n1 < n2) met als gevolg dat de twee werktuigen van elkaar zijn gescheiden. Boring ø = 12 .. 80 mm.
tel: +31 (0)88 - 07 76 500
mail: info@steminbreitbach.com